Introduktion till tygtryck

Välkomna till introduktion till tygtryck. Vi går igenom mjukvara, krav på bilder, skapa text, olika material, tillvägagångssätt med mera. 

Dag: Lördag 220924
Tid: 1030-1130 
Plats: Luleå Makerspace

Anmälan här. OBS begränsat med platser. Nuvarande medlemmar har förtur och är ni flera som kommer så gör en anmälan per person.

Målgrupp: alla intresserade medlemmar i Luleå Makerspace och existerande medlemmar har förtur. 

OBS du måste vara medlem i föreningen för att delta! Bli medlem här. Existerande medlemmar har förtur. 

/Luleå Makerspace, hej@luleamakerspace.se