Game Jam 20160826–28

Dags för Game Jam igen! Välkomna!

Game jam Luleå höst 2016 Poster

Under helgen 26-28/8 kommer att game jam att hållas i Creative Park (Rådstugatan 7) arrangerat av Luleå Makerspace. Game jamet är en del av Ludum Dare. Ifall du vill delta på Game jamet och söker en grupp kan vi hjälpa dig med det genom Team Set-up. Det går även att delta med ett påbörjat projekt utanför ludum dare, eller endast titta förbi och testa spelen. På söndag kvällen kommer vi att hålla en ”Post-Mortem middag” vilket ingår i deltagaravgiften.

Anmälan görs här. Gratis för medlemmar i Luleå Makerspace, annars  kostar det100:- Fika och avslutningsmiddag ingår för alla anmälda. 

Game jamet kommer att fungera likadant som i April, med undantag att ingen poängsättning av spelen kommer att göras i slutet av eventet. Anledningen till det är att sidan bygg som till i december och detta game jam hamnar i övergångsperioden.

Vad är ett game jam?
Under ett game jam skapar deltagarna spel i olika grupper under en helg. Eftersom det är ganska kort tid för att göra ett spel brukar spelen mer likna små prototyper än fullfjädrade spelupplevelser. Däremot brukar spelen oftast vara experiment, för att testa nya idéer, kopplat till ett gemensamt tema för game jamet. Game jam är ett bra tillfället att testa nya verktyg och idéer samt träffa personer med ett liknande intresse för spelskapande. Ifall du själv anmäler dig så kan vi hjälpa dig att hitta ett team till eventet genom Team Set Up. Programmering är inte något krav utan ifall du har erfarenheter inom tex grafik, musik eller skrivande så kan vi hjälpa dig att hitta andra med mixade kompetenser. Inte redo för första spelprojektet, kom förbi och och se vad som sker när spel blir till.

Schema
Fredag 19:00: Introduktion, Team Set Up
Lördag 03:00: Temat släpps
Söndag 16:00: Avslutning, testa de olika spelen

Söndag 17:00: Post-mortem Middag

Introduktion – börjar kl 19. Eftersom temat inte har släppts ännu går det inte att börja på själva projektet men en del saker går att göra som förberedelse. De personer som är intresserad av att hitta gruppmedlemmar kommer att ha möjlighet att bilda grupper. Det är ett bra tillfälle att tillsammans testa utvecklingsmiljöer och pipelines så att de problemen är ur vägen när eventet väl börjar. Eller att bara träffa och prata med de som ska delta under eventet.

Avslutning – Börjar kl 16. Varje grupp gör en kort presentation om spelet och låter deltagare testa de spel som utvecklats under helgen.

Ludum dare – Vi har valt att hålla i ett game jam kopplat till ludum dare, vilket är ett game jam som arrangeras över nätet 3 gånger om året (i Aprill, Augusti och December). Ett tema kommer att röstas fram inför eventet och vanligtvis betygsätts spelet av de andra deltagarna, men denna gång kommer det inte att ske för att formatet ändras till inför nästa event i december.

Tema – Eftersom eventet hålls i Amerika kommer det att starta på lite udda tider, tema presenteras 3:00 natten mellan fredag/lördag. Tema röstas fram inför eventet och publiceras natten mellan fredag och lördag.

Exempel på teman från tidigare år:

Shapeshift (2016 April)

Growing/two button controls (2015 December)
You are the Monster (2015 Augusti)
An Unconvential Weapon (2015 April)
Entire Game on One Screen (2014 December)
Connected Worlds (2014 Augusti)
Beneath the surface (2014 April)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ludum_Dare#Results)

Copyright – En regler som är värd att notera är att material som har copyright inte får användas i spelet (ex musik, ljud eller grafik). Det är helt ok att använda creative common och public domain material så länge det skrivs i credits.

Team Set-Up
Ifall du anmäler dig själv och är intresserad av att göra ett spelprojekt med andra finns det möjlighet att gå med eller bilda en grupp med andra som är intresserad. Dessa kommer att göras baserat på vilka som anmäler ett intresse och baserat på vilka olika erfarenheter deltagarna har.

Efter eventet – Eventet avslutas officiellt 3:00 på tisdag. Det innebär att det är fritt fram att fortsätta på spelet fram tills den officiella inlämningen, även om eventet kommer att sluta under söndagen 16:00 lokalt. Efter eventet läggs spelet upp på deras sida och det går att spela samt kommentera andras spel fram till 2 veckor efter game jamet. De har vanligtvis ett poängsystem som uppmuntrar konstruktiv feedback, men det är för närvarande under omkonstruktion inför nästa game jam i december.

”Post-Mortem” Middag

Vi äter pizza och ser tillbaka på eventet. Uttrycket Post-Mortem betyder ”efter döden” och är den läkarprocess som görs för att ta redan på dödsorsaken hos en människa. I spelindustrin brukar post-mortem göras efter projekt för att diskutera vad som gick bra och kan göras bättre, vilket sedan tas med till nästa spelprojekt.

Eventet arrangeras av Luleå Makerspace i samarbete med Studiefrämjandet och Creative Park genom Creative Nodes Fusion.