Egen nyckel till lokalen

Vill du ha en egen nyckel till lokalen?

Alla aktiva medlemmar kan ansöka om att få ha en egen nyckel. Kostnaden är 350:- i pant som man får tillbaka när man returnerar nyckeln. OBS rätten till återbetalning av depositionsavgiften försvinner 6 månader efter att medlemskap har avslutats, aktivt eller att du inte betalat in medlemsavgiften. 

Intresserade kan anmäla sig här och här hittar ni tillhörande regler.

Ett stort tack till Certego som sponsrar delar av låsets installation!

Vill du sedan lämna tillbaka nyckeln så kan du göra det vid ett event i lokalen, lämna på Lustigbacken 3, Gammelstad eller skicka till vår administrativa adress nedan. OBS vi tar inget ansvar för postgången. Efter att nyckeln har mottagits så sker återbetalning inom kort. Meddela att du lämnat nyckeln och bankkonto till hej@luleamakerspace.se.

Luleå Makerspace
c/o Peter Parnes
Lustigbacken 3
954 33 Luleå


Don't be Bored, Do Something!