Öppet i spacet 230226

Söndag 230226 1000-1200 håller vi öppet för medlemmar!

Behöver du hjälp med något i spacet? Vi håller öppet för medlemmar som vill lära sig mer, få en genomgång eller bara skapa i spacet! Välkomna!

Om du är nyfiken på Luleå Makerspace men inte medlem ännu så självklart välkommen förbi!

Ps. Om du ska göra något större så kom inte för sent. 🙂

Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte i Luleå Makerspace för 2023.

Dag: 230219 1000-1100
Plats: Luleå Makerspace, Sandviksgatan 20

Kallelse
Verksamhetsberättelse 2022
Resultatsräkning 2022
Verksamhetsplanering 2023
Budget 2023
Revisionsberättelse

Efter mötet finns möjlighet att diskutera föreningens verksamhet.

Är du intresserad av att engagera dig i föreningen. Hör av dig till hej@lulemakerspace.se om du är intresserad.

Uppdatering:

Här är protokollet från mötet utan underskrift här.

Till ny styrelse valdes:
Ordförande: Agneta Hedenström
Sekreterare: Hanna Eriksson
Kassör: Peter Parnes 
Ledamöter: Mie Menmark, Ida J. Nilsson