Game Jam Luleå Ludum Dare 35

Under helgen 15-17/4 kommer att game jam att hållas i Creative Park(Rådstugatan 7). Game jamet är en del av Ludum Dare. Ifall du vill delta på Game jamet och söker en grupp kan vi hjälpa dig med det genom Team Set-up. MakerSpace kommer att arrangera olika aktiviteter under eventet. Mer information om ovanstående finns nedan.

Vad är ett game jam?
Under ett game jam skapar deltagarna spel i olika grupper under en helg. Eftersom det är ganska kort tid för att göra ett spel brukar spelen mer likna små prototyper än fullfjädrade spelupplevelser. Däremot brukar spelen oftast vara experiment, för att testa nya idéer, oftast kopplat till ett gemensamt tema för game jamet. Game jam är ett bra tillfället att testa nya verktyg och idéer samt träffa personer med ett liknande intresse för spelskapande. Ifall du själv anmäler dig så kan vi hjälpa dig att hitta ett team till eventet genom Team Set Up. Programmering är inte något krav utan ifall du har erfarenheter inom tex grafik, musik eller skrivande så kan vi hjälpa dig att hitta andra med mixade kompetenser. Inte redo för första spelprojektet, kom förbi och och se vad som sker när spel blir till.

Plats: Creative Park Rådstugatan 7, 972 38 Luleå (https://www.google.se/maps/place/R%C3%A5dstugatan+7,+972+38+Lule%C3%A5/@65.5826962,22.1433193,17z/data=!4m2!3m1!1s0x467f6559c7ca7e61:0x38f47432856b140b!6m1!1e1)   OBS inte i Luleå Makerspace vanliga lokal!!! 

Dag/tid: 2016-04-15 19:00 till 2016-04-17 18:00

Event på facebook. Kolla här för senaste info!!! 

Schema
Fredag 19:00:              Introduktion, Team Set Up
Lördag 03:00:             Temat släpps
Söndag 16:00               Avslutning, testa de olika spelen

Introduktion – börjar kl 19. Eftersom temat inte har släppts ännu går det inte att börja på själva projektet men en del saker går att göra som förberedelse. De personer som är intresserad av att hitta gruppmedlemmar kommer att ha möjlighet att bilda grupper. Det är ett bra tillfälle att tillsammans testa utvecklingsmiljöer och pipelines så att de problemen är ur vägen när eventet väl börjar. Eller att bara träffa och prata med de som ska delta under eventet.

Avslutning – Börjar kl 16. Varje grupp gör en kort presentation om spelet och låter deltagare testa de spel som utvecklats under helgen.

Ludum dare Vi har valt att hålla i ett game jam kopplat till ludum dare, vilket är ett game jam som arrangeras över nätet 3 gånger om året (i Aprill, Augusti och December). Ett tema kommer att röstas fram inför eventet och efteråt betygsätts spelet av de andra som deltagit.

Tema – Eftersom eventet hålls i Amerika kommer det att starta på lite udda tider, tema presenteras 3:00 natten mellan fredag/lördag. Tema röstas fram inför eventet och publiceras natten mellan fredag och lördag.

Exempel på teman från tidigare år:

Growing/two button controls             (2015 December)
You are the Monster                           (2015 Augusti)
An Unconvential Weapon                   (2015 Aprill)
Entire Game on One Screen                (2014 December)
Connected Worlds                               (2014 Augusti)
Beneath the surface                             (2014 Aprill)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Ludum_Dare#Results)

Copyright – En regler som är värd att notera är att material som har copyright inte får användas i spelet(ex musik, ljud eller grafik). Det är helt ok att använda creative common och public domain så länge det skrivs i credits och det avmarkeras i poängsättning för respektive område när spelet laddas upp.

Efter eventet – Eventet avslutas officiellt 3:00 på tisdag. Det innebär att det är fritt fram att fortsätta på spelet fram tills den officiella inlämningen, även om det kommer att sluta under söndagen 16:00 lokalt. Efter eventet läggs spelet upp på deras sida och det går att spela samt kommentera andras spel fram till 2 veckor efter game jamet. De har ett system som uppmuntrar deltagare att ger feedback till andra spel genom att dela ut poäng för kommentarer och betygsättning. Poängen gör att de som kommenterar, deras spel kommer högre på en så kallad ”to play” lista, vilket gör att de spelen får mer kommentarer i gengäld.

Team Set-Up
Ifall du anmäler dig själv och är intresserad av att göra ett spelprojekt med andra finns det möjlighet att gå med eller bilda en grupp med andra som är intresserad. Dessa kommer att göras baserat på vilka som anmäler ett intresse och baserat på vilka olika erfarenheter deltagarna har.